Čuječnost je način zavedanja izkušnje v danem trenutku, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Je duševna sposobnost vsakega človeka, z vajami pa lahko to sposobnost še povečujemo, razvijamo. Razvijanje čuječnosti omogoča, da dobimo drugačen vpogled v procese v sebi in v svojem okolju, pomaga nam, da nismo zliti z vsem, kar se nam dogaja (krepimo decentrirano zavedanje), učimo se izklapljanja avtomatskega pilota, da počenemo stvari v življenju z več zavedanja, krepimo sprejemajoč odnos in sočutje do sebe in do drugih, pomaga nam tudi, da se naučimo izstopati iz stanja neprestane dejavnosti (angl. doing mode) v stanje, ko si dovolimo samo biti (angl. being mode). Ob tem se nam lahko pojavljajo odgovori na vprašanji, ali je smiselno, kar počnem, in kako ravnam, ko sem v stiski, pod stresom. S čuječnostjo torej večamo sposobnost odločanja z zavedanjem, občutenja sebe in svojih vrednot, krepimo sposobnost, da se odločamo, kakšen odnos bomo razvijali do vsega, kar se dogaja v nas in okoli nas, in kam bomo usmerjali svojo pozornost.

Z redno vadbo čuječnosti se torej počasi učimo dopuščati in spuščati vse, kar se nam v zavesti pojavlja, ustvarjamo pretočnost, to pa zahteva od nas, enako kot vse drugo, česar se lotimo na novo, predanost, zaupanje, vztrajnost in čas, saj lahko pride do učinka šele sčasoma.

Pri izbiri vaj/meditacij je potrebno zavedanje, da lahko nekatere pripomorejo k takojšnji umiritvi, zato jih izberemo, ko doživljamo, na primer, močno čutenje, čustva, telesno napetost, druge pa je smiselno izvajati, ko smo pomirjeni in se dobro počutimo, saj z njimi razvijamo in povečujemo odpornost, in smo tako bolje pripravljeni na trenutke, ko se tako močno čutenje spet pojavi. Pomembno je, da raziskujemo in odkrivamo, kaj je za nas v danem trenutku najboljše, in da to počnemo s sočutjem in prijaznostjo do sebe.

Mnoge raziskave kažejo, da redno izvajanje prakse čuječnosti lahko okrepi občutke notranje mirnosti, dobro počutje, zbranost, osredotočenost, pripomore k višjemu vrednotenju samega sebe, zmanjša intenziteto občutenja stresa, zmanjšuje občutke tesnobe, depresivnosti in ima še mnoge druge pozitivne učinke. Pomaga pri premagovanju tudi težjih življenjskih izzivov. Čuječnost zato danes uvajajo na mnogih področjih; šolstvo, zdravstvo, duševno zdravje, podjetništvo, …