PRILOŽNOST ZA ODKRIVANJE NOVIH POTI IN KREPITEV MOČI

Proces terapije je priložnost za odkrivanje novih poti in krepitev notranjih in zunanjih virov moči za razrešitev težav, izzivov, ki so postali pretežko breme. V varnem in sočutnem prostoru gradimo odnos, v katerem lahko kreativno raziskujemo nove, drugačne odzive, pomene, razumevanja, zgodbe in vse to v lastnem ritmu prenašamo v življenje. Terapija poteka po inovativnem modelu relacijske družinske terapije, vključujem pa tudi elemente čuječnosti in ostale pristope in znanja, pridobljena na različnih izobraževanjih. Velik pomen dajem ustvarjanju varnega in sočutnega prostora.  

Področja obravnave:
anksioznost,
panični napadi,
depresija
depresivno razpoloženje,
slaba samopodoba,
občutek manjvrednosti,
občutki krivde,
izgorelost,
težave v odnosih,
pri navezovanju stikov,
partnerske težave,
družinski zapleti,
soočanje z izzivi samskosti in iskanjem novega partnerskega odnosa,
soočanje z drugimi izzivi življenja.

Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. V primeru vprašanj, dodatnih informacij ali pritožbe se lahko obrnete na Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, katerega članica sem.
Terapije sem izvajala pod supervizijo dr. Mateje Cvetek, dr. znanosti, dipl. psih., spec. ZDT, trenutno pa pod supervizijo dr. Rachel Novšak. Supervizija je
namenjena podpori terapevtu pri njegovem delu.