Katja Žugman, mag. ZDŠ


Senzitivnost, občutek odgovornosti, skrbi, sposobnost vživljanja, sočutje in strokovnost so bili vedno glasni deli moje osebnosti. Temu se pridružujejo tudi kreativnost, iznajdljivost, vztrajnost, umirjenost in to, da se zares rada smejim. Odnosi so moja največja vrednota in področje, ki ga rada raziskujem in mi neprestano odpira nova obzorja, tako zasebno kot pri mojem delu.

Velik pomen dajem ustvarjanju varnega in sočutnega prostora, kjer lahko vsak posameznik kreativno raziskuje in odkriva nove, drugačne odzive, razumevanja, poglede, zgodbe in ustvarja nova doživetja ter to nato vnaša v svoje življenje.

 

IZOBRAZBA:

Po izobrazbi sem magistra Zakonskih in družinskih študij, z dodatno zaključenim dvoletnim programom izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija. Zaključujem tudi dodatno izobraževanje na magistrskem študiju Fakultete za socialno delo, smer Delo z družino.

Opravljen imam Učiteljski trening Mindfulness Based Compassionate Living, I. in II. (Čuječnost temelječa na razvijanju sočutja) in sem v procesu pridobivanja certifikata učiteljice čuječnosti in učiteljice čuječnosti, temelječe na razvijanju sočutja.

Opravljen imam strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. 

Usposobljena sem za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj – izobraževanje Društva Dam. 

 

PODROČJA DELA: 

Izvajam relacijsko družinsko in osebno terapijo, poglobljeno se usmerjam na področje nudenja podpore mladostnikom, otrokom in njihovim družinam ter podpori posameznikom ob stresnih, težjih življenjskih izzivih ali z željo po sprostitvi stresa in napetosti ter iskanju notranje umirjenosti. Odkar je čuječnost postala del mojega življenja je tudi raziskovanje tega področja postala moja strast in jo vključujem v svoje delo. 

Zanima me področje vzpostavljanje stika s seboj, s telesom, vzpostavljanja varne navezanosti, varnih, pristnih intimnih odnosov, razvoj koncepta emocionalnega starševstva. Ostala področja obravnave so tudi: anksioznost, panične motnje, depresija, depresivno razpoloženje, slaba samopodoba, občutek manjvrednosti, težave v odnosih, pri navezovanju stikov, soočanje s samskostjo, soočanje z drugimi različnimi izzivi življenja, sproščanje, iskanje lastne poti, čuječnost.

V procesu terapije ali svetovanja v varnem odnosu in okolju skupaj iščemo poti do virov moči za razrešitev težav, ki so postale pretežko breme. Velik pomen dajem ustvarjanju varnega in sočutnega prostora ter umirjanju, da lahko vsak posameznik kreativno raziskuje in odkriva nove, drugačne odzive, razumevanja, poglede, zgodbe in ustvarja nova doživetja ter to nato vnaša v svoje življenje. V svoje delo vnašam tudi elemente čuječnosti in nekaterih drugih pristopov.

Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. V primeru vprašanj, dodatnih informacij ali pritožbe se lahko obrnete na Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, katerega članica sem.

Uporabljam inovativni model relacijske družinske terapije, vključujem tudi ostale pristope in znanja, pridobljena na različnih izobraževanjih.

Terapije izvajam pod supervizijo dr. Rachel Novšak, Zavod Namen. Supervizija je namenjena podpori terapevtu pri njegovem delu s klienti.

 

 

IZKUŠNJE:

Imam več kot 20 let izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki, družinami ter posamezniki v različnih življenjskih situacijah.

Praktične izkušnje sem sprva pričela nabirati kot vodja društva Šotorovci (8 let), katerega program je bil namenjen otrokom in mladostnikom iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, stanovanjskih skupin, nato 10 let v okviru zaposlitve koordinatorke v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad, Javni zavod Mladi zmaji, 2 leti v vlogi svetovalne delavke ter ob nudenju dodatne strokovne pomoči in dela v podaljšanem bivanju na OŠ Preserje pri Radomljah, sedaj pa sem zaposlena kot soustvarjalka ter izvajalka programa “Čuječnost, vitalnost in sprostitev” v Dolenjskih toplicah, Terme Krka. 

Dve leti sem pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije vodila organizacijski odbor ter bila dve leti tudi generalna sekretarka združenja (2014, 2015).

Trenutno sem v procesu pridobivanja naziva Zakonska in družinska terapevtka z uradnim nazivom Stažistka zakonske in družinske terapije.

Nabiranje izkušenj za delo relacijske zakonske in družinske terapevtke se je začelo že v najstniških letih. Kot prostovoljka sem začela delati z otroki in mladostniki pri petnajstih letih, ko sem se pridružila mladim prostovoljcem na zaupnem telefonu Mladi-mladim na Mladinsko informativnem središču Slovenije. Od šestnajstega leta dalje sem bila kot prostovoljka aktivna tudi v Društvu za prostovoljno delo Šotorovci, kjer smo pripravljali program za otroke in mladostnike iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, stanovanjskih skupin, rejniških družin. Pri osemnajstih letih sem prevzela vodenje društva in ostala predsednica 8 let.

Izkusila sem delo nočne prostovoljke v Stanovanjski skupini Kokos, tri leta opravljala vikend rejništvo, delala v Kriznem centru za mlade Ljubljana – Bežigrad, vodila mladinske izmenjave, se udeležila mednarodnega prostovoljskega tabora v Atenah in bila na mnogih usposabljanjih v tujini. Leta 2002 sem prejela naziv Naj prostovoljka leta, leta 2006 pa sem kot ena izmed 10-ih mladih iz celega sveta prejela nagrado “YouthActionNet award 2006” organizacije International Youth Foundation in bila povabljena na enotedensko izobraževanje v Washington.

Dve leti sem bila vikend rejnica mladostnici, od njenega 15 do 17 leta.

Od leta 2013 do 2017 sem soorganizirala in sovodila prvomajske družinske tabore v sodelovanju s Kranjskimi vrtci in Društvom Naturo.si, sedaj pa sem pri društvu Naturo vodja organizacije rojstnih dni v gozdu ter gozdnih počitnic za področje Ljubljane.

Leta 2014 in 2015 sem sodelovala z Javnim zavodom Kinodvor, kjer v okviru programa Šolski Kinobalon izvajala pogovore z mladostniki o medvrstniškem nasilju po ogledu filma “Še žal ti bo”. Sem tudi avtorica pedagoškega gradiva za učitelje in starše “Še žal ti bo”, namenjenega usmerjanju pogovorov z mladostniki po omenjenem filmu.

Od leta 2015 sem članica Društva za razvijanje čuječnosti , kjer sem pomagala organizirati odmike v tišini, bila sem asistentka izvajalca 8 tedenskega uvodnega tečaja čuječnosti, sprejela pa sem tudi izziv so-vodenja projekta Čuječnost v šolah ter bila so-izvajalka 8 tedenskega tečaja čuječnosti za učiteljice Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana. . 

Od leta 2007 do 2017 sem bila zaposlena kot specialistka za mladinsko delo v Javnem zavodu Mladi zmaji, kjer sem bila koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad.  

Od septembra 2017 sem bila zaposlena na OŠ Preserje pri Radomljah, kjer sem 2017 nudila dodatno strokovno pomoč otrokom in opravljala svetovalno delo ter delo učiteljice v podaljšanem bivanju. 

Od septembra 2019 pa sem zaposlena kot soustvarjalka ter izvajalka programa “Čuječnost, vitalnost in sprostitev” v Dolenjskih toplicah, Terme Krka. 

 

DRUGA UDEJSTVOVANJA, DOSEŽKI in IZOBRAŽEVANJA: 

 • Psihosocialna pomoč z umetnostjo – Zavod PU
 • Pravice otrok, ogroženost otrok in zaščita otrok – Združenje proti spolnemu zlorabljanju
 • Sodelovanje na 2. kongresu doživljajske pedagogike s prispevkom MI SMO, KAJ PA VI? in udeležba na ostalih predstavitvah kongresa
 • Razvojna suportivna komunikacija z otroki – Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo
 • Delo s težavnimi uporabniki – Akademija za psihosintezo
 • Izobraževanje za rejnike in izvajanje vikend rejništva 
 • Predstavitev prispevka Razvoj vprašalnika o emocionalnem starševstvu ter udeležba na ostalih predstavitvah prispevkov na II. Kongresu Zakonskih in družinskih terapevtov
 • Predstavitev prispevka Emocionalno starševstvo in adolescenca ter udeležba na ostalih predstavitvah prispevkov na V. Kongresu Zakonskih in družinskih terapevtov
 • I. stopnja izobraževanja PPP Mentoring skills – Pupil Parent Partnership Ltd, Anglija
 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj – društvo Dam
 • Usposabljanje “Z in za otroke, mladostnice in mladostnike žrtve nasilja v družini” – Društvo ženska svetovalnica
 • Seminar Možgani v odnosih dr. Daniela Siegla – Zavod Pogled
 • Organizacija in izvedba IV. in V. kongresa Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo
 • Vikend delavnica Čuječnost pri delu z otroki in družinami izvajalke Eluned Gold – IPSA
 • Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov v obsegu 36 ur – Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljan
 • DIR FLOORTIME metoda dela z otroki/mladimi s posebnimi potrebami – seminar
 • NTC metoda učenja – seminar
 • Projekt FIRST – Vzpostavitev mreža prve pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola – ISA institute
 • Delo s povzročitelji nasilja in izzivi v praksi – Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Strokovno srečanje “Otrok in mladostnik na poti v zdravo odraslost” – Društvo Sloventa
 • Strokovno srečanje “Mladi in odvisnost” – Društvo Sloventa,
 • Bogdanovi dnevi – pomoč otrokom in mladostnikom
 • Vikend seminar Mindfulness Based Compassionate Living, izvajalec Erik van den Brink, dr. med.,
  psihiater, psihoterapevt, učitelj čuječnosti, organizator Varna baza
 • Mednarodni simpozij “Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter
  funkcioniranje v odraslosti”, NIJZ
 • Enotedenski učiteljski trening Mindfulness Based Compassionate Living, I. in II. stopnja,
  izvajalec Erik van den Brink, dr. med., psihiater, psihoterapevt, učitelj čuječnosti, organizator Varna
  baza
 • Udeležba na 8 tedenskem tečaju TRE Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises – Vaje za sproščanje stresa, napetosti in travme – za lastno uporabo 
 • in drugo…