ENAKOVREDEN PROSTOR VSEM DRUŽINSKIM ČLANOM TER VAREN PROSTOR, KI PODPIRA IN OPOLNOMOČI OTROKA, MLADOSTNIKA, MLADEGA ODRASLEGA

Proces družinske terapije omogoča varen in enakovreden prostor vsem družinskim članom pri raziskovanju čustvenih dinamik, vedenj, vzorcev, ki se odvijajo med družinskimi člani, skupaj delamo na razvidnosti in odkrivamo vire moči. Družina je prostor, v katerem se otrok, mladostnik lahko optimalno razvija le v dovolj varnem okolju. V procesu zato skupaj iščemo in ustvarjamo okolje, ki podpira in opolnomoči starša, otroka, mladostnika, ustvarja prostor, da vsak najde svoje glas, da se izrazi in da je slišan, za kar je nujno potrebno ustvariti vzdušje varnosti in zaupanja, na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in razreševanje ran, zapletov ter odkrivanje novih načinov soočanja z izzivi in iskanja ravnovesja v spremenjenih razmerah. Srečanja se prilagajajo potrebam družine, lahko potekajo z vsemi prisotnimi člani, samo s starši, starši in nekaterimi člani družine, … Srečanja so lahko namenjena tudi le otroku ali mladostniku, če se izkaže potreba po tem. 

Mladim odraslim proces nudi oporo pri iskanju lastne poti proti želenim ciljem, odkrivanje potreb in želja, nudi podporo pri iskanju ravnovesja med povezanostjo ter samostojnostjo. V času terapevtskega procesa lahko potekajo srečanja s celotno družino ali le z mladostnikom/mladim odraslim, z občasnimi srečanji celotne družine ali le s starši. Potek  je odvisen od potreb in želja mladostnika/mladega odraslega in družinskih članov.

Družinska terapija je namenjena podpori mladostnika in družini v primerih:
večjih nesoglasij med družinskimi člani,
medvrstniških težav,
soočanja z medvrstniškim nasiljem,
pojava depresije, anksioznosti, pretirane zaskrbljenosti,
soočanja z izzivi povezanimi s šolo,
želje pri podpori pri starševtstvu,
zasvojenosti (internet, TV, alkohol, cigareti, psihoaktivne snovi),
prisotnosti agresivnega vedenja,
socialne anksioznosti,
soočanju z izzivi odraščanja,
nesoglasij med sorejenci,
soočanja z izzivi študija,
življenjskih prehoodov mladih odraslih (študij, odhod od doma, iskanje zaposlitve, partnerstvo, …),
ločitve in reorganizacije družine,
soočanja z izzivi v družinah z otroki s posebnimi potrebami.


Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. V primeru vprašanj, dodatnih informacij ali pritožbe se lahko obrnete na Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, katerega članica sem.

Uporabljam inovativni model relacijske družinske terapije, znanja iz magistrskega študija Socialno delo z družino, vključujem pristope čuječnosti in tudi ostale pristope in znanja, pridobljena na različnih izobraževanjih.

Terapije sem izvajala pod supervizijo dr. Mateje Cvetek, dr. znanosti, dipl. psih., spec. ZDT,  trenutno pa pod supervizijo dr. Rachel Novšak. Supervizija je namenjena podpori terapevtu pri njegovem delu.